Ik Bouw Op U Mijn Heiland (I Need Thee Every Hour) - Piet Sybrandy Met Koor En Orkestbegeleiding* - De Heilige Stad (Vinyl)

28.08.2019
1 min read

About the author

Faujinn

View all posts

8 Comments

  • Algemeen: Het verlangen, uitgesproken in deze eeuwenoude hymne van Annie Hawks en Robert Lowry, is van alle tijden. Het wordt des te tastbaarder met de inzet van een ensemble of volledig koor, begeleid met enkel piano. De wisselzang in gemengd koor geeft de mogelijkheid om dit lied stapsgewijs aan kracht te laten winnen, om te eindigen met ingetogen ontzag.
  • Mijn en m'n. Het woord 'mijn' is een bezittelijk voornaamwoord: Daar is mijn huis. Als 'mijn' geen belangrijke klemtoon heeft, kun je ook zeggen (en schrijven): Daar is m'n huis. LET OP! Sommige mensen denken dat me en m'n hetzelfde is, maar dat is absoluut onjuist! Fout: daar is me huis. Wij en ons. Hetzelfde geldt voor de woorden 'wij' en 'ons'.
  • Op U, mijn Heiland blijf ik hopen. Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen. Verlos mij van mijn bange pijn! Zie, heel mijn hart staat voor u open en wil, o Heer, uw tempel zijn. O Gij, wien aard' en hemel zingen, verkwik mij met uw heil'ge gloed. Kom met uw zachte glans doordringen, o zon van liefde, mijn gemoed! Vervul, o Heiland, het verlangen.
  • en telkens meer moet ik Uw kracht verstaan. Toch rijst in mij een lied van overwinning, ik bouw op U en ga in Uwe naam. Toch rijst in mij een lied van overwinning, ik bouw op U en ga in Uwe naam. Ik bouw op U, mijn Schild en mijn Verlosser, gij voert de strijd, de huld' is u gewijd. In 't laatste uur zal 'k zegevierend ingaan, in rust met U die.
  • Hieronder de volledige tekst van Gezang – Liedboek voor de Kerken 1 Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen. Verlos mij van mijn bange pijn! Zie, heel mijn hart staat voor U open en wil, o Heer, uw tempel zijn. O Gij, wien aard’ en hemel zingen, verkwik mij met uw heil’ge gloed. Kom met uw zachte glans doordringen, o zon van liefde.
  • (5) Ik ben samen met Els en Jan verantwoordelijk voor de promotie van deze uitgave. (6) Morgen gaan we met de Duitse collega's op excursie naar de euregio. (7) Het was een zeer verhelderende presentatie voor ons en voor hen. Zie ook. Ik als eerste woord in een zakelijke boodschap. Bronnen. Berg, Jaap de (). "Wie begint met "ik", is een.
  • Het dienen van mijn Heer Is nu het hoogste doel voor mij Want als U het huis niet bouwt Is mijn moeite tevergeefs Als U niet werkt door mij Blijft er niets dat waarde heeft Ik wil bouwen aan een huis Dat de vuurproef kan doorstaan Iets dat blijvend is Waarvan U zegt: Goed gedaan Zo gauw wens ik wat U een ander geeft En zie ik niet de gaven die U mij gegeven heeft Heer, blaas het vuur aan dat U.
  • May 29,  · Op U mijn Heiland blijf ik hopen, verlos mij van mijn bange pijn. Zie, heel mijn hart staat voor U open en wil, o Heer, Uw tempel zijn. O Gij, wiens aard’ en hemel zingen, verkwik mij met Uw heil’ge gloed. Kom met Uw zachte glans doordringen, o zon van liefde, mijn gemoed. Vervul o Heiland, het verlangen, waarmee mijn hart Uw komst verbeidt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *